Bedrijven B

W.Bakker Szn.   fabriek

IJeme de Boer garage

E.J.Bos manufacturen

J.Bandstra           schoenen

J.B.de Boer       bakker

O.H.Bosch Koek en confit.

Boukje Bekema kruidenier

J.B.de Boer       aardewerk

D.Bouma manufacturen

Wed.A.Bekema hotel zeesluis

Johs.de Boer    beurtdienst

R.Bouma bakker

J.Bekema         rijwielen

R.F.de Boer      aardewerk

Tj.Bouwman textiel

A.Bergsma    limonadefabriek

S.R.de Boer      bazaar

H.Brandenburgh drukkerij

RK Bibliotheek

S.de Boer    naaimachines

S.Brandenburgh drukkerij

C.Bijlsma          kruidenier

S.de Boer    muziekleraar

L.S..Brandenburgh drukkerij

J.Bijlsma          vishandel

Sj.de Boer   melkhandel

A.Brandsma manufacturen

Joh.Bijvoets    koperslager

Boerenleenbank

Th.Brinksma beschuitfabr.

A.Bijvoets       galanterieёn

C.Boersma beton

R.Broksma manufacturen

S.M.Blom       slager

 

Brolsma scheersalon

Boaz Bank

Sjoeke Boersma klompen

M.F.Brouwer slager

D.J.de Boer    banketbakker

L.H.Bogstra apotheker

O. de Bruin manufacturen

B.de Boer       bakker

G.Bonnema hotel Ketelaar

 

F.M.de Boer manufacturen

H.Bonnema hotel de wijnberg

 

Germen de Boer melkhandel

P.Bonnema hotel de wijnberg

 

I.G.de Boer   Sigaren-boekh

D.Boorsma kleermaker

 

 

 

 W. Bakker Sz . Mast , Blok en Pompmaker en boerengereedschap
1903

Het interieur van de fabriek van de Firma Willem Bakker in de Begine . Van links naar rechts Tjamke de Harder , Jan van der Heide , Douwe en Ysbrand Kramer , Sibbele Bakker en Twee onbekenden (± +1920 ).

J. Bandstra Schoenen

Boukje Bekema Kruidenier Dwarsnoard 49

Wed.A.Bekema hotel Zeesluis


1900

J. Beekema Rijwielen Sylspaed 10


Verbouwing in 1950

Had eerst een winkel aan het Sylspaed 10.
Later aan het Súd 18. Nu makelaar de Jong.
 

Op it Syslpaed wenne in fytsmakker

Dy ’t nachts wurke, lyk as de bakker

Oan syn greate hannen wie to sjen

Hy, Jan Bekema, wie mecanicien

En perfoarst gjin bihangplakker

 
H.A. Bergsma limonadefabriek rookartikelen

 


Bibliotheek RK


Uit de Friso van 1945

C. Bijlsma Kruidenier

 

 

Vishandel J. Bijlsma


1961


  

 

Johs.Bijvoets koperslager

 

A. Bijvoets galanterieën

 

S. Blom  Slager


1890


1918

 


1928

Boaz Bank

D.J.de Boer banketbakker Merk 

 

 

Advertentie Uit de Friso van 1879

B.de Boer bakker

 

 

 

 

 

 

F.M.de Boer manufacturen

 


Dependance van de Boer meubelen  aan 't Noard 87

  

G.de Boer melkhandel

I.G.de Boer Sigaren en Boekhandel

 

Ids woonde het Noard 125. Op de foto met pijl aangegeven.

Na Ids de Boer kwam Ketelaar hierin een " beeldjeswinkel " .

Zoals op de vergunning aangeeft heeft er een verbouwing plaatsgevonden in 1936.

Thans is er de winkel van Kunst.


 

IJeme de Boer garage


Noard 67


1950

J.B.de Boer bakker

Op dit moment niet duidelijk waar wanneer

 

J.B.de Boer Porcelein
Advertentie 1875. Adres onbekend


 

Johs. de Boer   beurtdienst
1945

 

R.F.de Boer Aardewerk

 


Noard 101


1923


1923 rekening


Rintje Freerks de Boer


1937

S.de Boer pianoleraar
Schoolstraat 12

Sj.de Boer melkhandel


Coop BoerenleenbankNoard 3


1940

 C. Boersma beton


A. Boersma Logement De Zwaan

 
Op de hoek rechts logement de Zwaan .


Nota 1871

 

 

 L.H. Bogstra  Apotheker

 

P.Bonnema Hotel de Wijnberg


1907


1912

Pieter Bonnema is geboren op 3 januari 1871 te Makkum. Getrouwd in Workum op 8 mei 1912 met Martha Wilkens, eerder weduwnaar van Aaltje de Boer.
Pieter Bonnema is overleden op 18 mei 1937. Zij zoon Hendrik oud 23 jaar doet aangifte van het overlijden. Hij zet later het hotel voort.

 

H.Bonnema Hotel de Wijnberg

H.Bonnema geboren 25 maart 1914 en heeft na de dood van zijn vader het hotel voortgezet. In 1947 pachtte hij samen met zijn broer het Oranjehotel  in Leeuwarden. Hij is overleden op 7 maart 2005 te Bergen NH. Was ook betrokken bij het verzet tijdens de oorlog 1940-1945.

 

G.Bonnema  auto verhuur

 

H.Boorsma  Kleermakerij

 

 

Bos  mode


1947


1948

 

O.H.Bosch  Koek , banket en confituren

 


1883

D.Bouma  manufacturen


1875

 

R.Bouma  bakker


Dwarsnoard 21  voorheen E 030


1903

 
Dwarsnoard 21. Later IJ.v.d.Werf
IJpe van der Werf, een vanouds boerenzoon, was afkomstig van Wijckel.


Moarnsier stookte bakker Bouma de oun rea

Om to bakken bôole, keallepoat, koekjes, brea

Sutele hy neitiid mei de koer, lykas Sinkel

Bitsjinne syn oare helte de klanten yn ’e winkel

Noch krije bakkers drege dagen op ’e lea
Tj.Bouwman

 

 

Tsjipke Bouwman, winkelman op it Súd

Gie – kûtlearen om – op ’e fyts om negoasje út:

Jaegerûnderbroeken (mei leechhingjend krús)

Ruften, skûlken en sa, brocht er jou letter thús

Kaem er moandeis, lei er de preek ek noch út

A.Bouwsma  schilder

Begine 57.
Ingeschreven Kamer v Koophandel

28-03-1927     *          20-07-1965
Rekening is gericht aan de NH Gemeente in juli 1947 voor schilderwerk aan de pastorie Zuid.

 

Hessel Brandenburgh jr.  boekhandel en drukkerij


1877


1883


rekening 1871


Merk 24 waar nu schoenhandel Wouda is gevestigd. 2e pand links. In 1872 is de Friso voor de eerste keer gedrukt op een snelpers. 


1867 - 1902

L.S.Brandenburgh  boekdrukker


ca. 1905


1915


1917


1935

De drukkerij was gevestigd aan het Noard 11. Dit is het rechterpand van E.de Jong electra. De drukkerij is in 1957 opgeheven.
De Banier en de Workumer werden hier gedrukt.
 

Simon Brandenburgh  boekdrukkerij 


Noard 11


1883


1903

Vermoedelijk is dit de vader van L.S.Brandenburgh.
De andere drukkerij zat op de markt.

A.Brandsma  manufacturen

Noard 67 linker pand, later foto conens en poiesz supermarkt.

Beschuitbakkerij  Th.Brinksma

Begine 9  pand naast postkantoor. ca.1900

Broksma  Mode

 

Brolsma   scheersalon

Noard 73, later Harkema manufacturen.

Weer later Haitsma kruidenier.

Pand is later afgebroken.
1928

M.F.Brouwer  slager


1907

Noard 22 – nu tapijthal de Boer.

Na Brouwer slager Gras, L.D.de Jong kruidenier.

O.de Bruin  manufacturen


1898