Bedrijven A

 

Abbring Hingst T.

Abbring Hingst T.

Abbring Hingst Tj.

Abbring Hingst W

Abbring Hingst W.

Abbring Hingst W.A.

O. Abma

Amsterdamse Bank

Akker v.d.Jouw

Akker v.d.F.

Aurora

Andela D.

 

 

 

 

T. Abbring Hingst Pannenfabriek

 
Naar wij uit vertrouwbare bron vernemen, zal de pannenfabriek van den heer T. Abbring Hingst alhier, eene geheele wijziging ondergaan.

Door het aanbrengen van verschillende soorten machineriën zullen daar in 't vervolg Cement dakpannen en steenen worden gefabriceerd en wordt de fabriek zóó ingericht, dat men het geboete jaar kan doorwerken, wat door de arbeiders die op deze inrichting worden geplaatst, zeker eene zeer welkome verschijning zal wezen. Aan de panfabriek waren de arbeiders, behalve de meesterknecht, bijna een halfjaar zonder verdiensten, omreden er dan niet gewerkt kon worden. Alleen met de aanvoer van klei, benoodigd voor het zomerhalfjaar, kon dan nog iets worden verdiend.

De nieuwe inrichting wordt ondernomen en gedreven door de heeren T. Abbring Hingst en J. H. Swart Jzn.

Voor onze plaats, die niet rijk is gezegend met industrieele ondernemingen, is het te hopen dat deze fabriek moge bloeien en zich mag uit­breiden, wat zeer zeker onze stad en de ondernemers ten goede komt.
Friso 1907.

 


 

Tj. Abbring Hingst Boekhandel

 

 

Abbring Hingst Rijwielhandel

 

 

  W. Abbring Hingst Veevoer

1903

T. Abbring Hingst Verzekeringen

Advertentie 1904

W. Abbring Hingst Kruidenier1895

Oepke Abma Fotograaf

Oepke abma had een winkel aan 't Súd 50.

18 december 1937 meldt Oepke Abma dat hij de zaak heeft overgedaan aan H.J.Conens fotograaf en teekenleraar te Hoogezand.

 

 

 


1937

 
Jouw Van den Akker , Slager

 

 

 

 

F.van den Akker Vervoer
1929

 

Amsterdamse bank D. Andela hotel de Wijnberg

 

 Aurora kunstaardewerkfabriek
Skil 1-3