Bedrijven F

D.Faber manufacturen

 
merk

 

 

 

D.Faber vervoersonderneming

 
Trekweg 4-5   1923 

 

 Kentekenbewijzen afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.

 
1923

 


Naar wij vernemen zal met medio Februari door den heer F. Faber Jr. eene nieuwe stoomboot in de vaart worden gebracht, inplaats van het door hem gebruikt wordende veerschip. De boot zal worden voortbewogen door een petroleum-motor, met een sterkte van 12 paardekrachten en wordt vervaardigt op de werf van de Ven­nootschap van IJzeren Scheepsbouw te IJlst. Dezelfde beurten zullen door den ondernemer worden waargenomen, welke bij sinds jaren heeft gedaan.

Veel succes wenschen we den heer Faber toe met zijne nieuwe onderneming.
Friso 1904

 
1922

F.Faber stoombootdienst

 
1895

 

 
1884

 

P.Faber rookartikelen

 

 

De tabakswinkel van Piet Faber op it Noard 45. (±1950). Na Faber werd het Sikkema en nu is het al weer zo’n twintig jaar dat Antje van der Velde er de scepter zwaait.

 

 

W.Faber manufacturen

 
1940

 

J.Feenstra manufacturen 

 
Noard 21

 
Tussen de 3 jongens is de etalage gezien met de hoeden. Later had B.Eiling hier een schoenmakerij.
 

 

 

L.Feenstra rookartikelen 

 

 
H.Fekkes  houthandel

 
Houtmolenstreekje 9

 

 
1929

 

Gez.Fischer  galanteriën

 
1907

 

Gebr.Flapper  manufacturen

 
Súd 2

 Links van de ingang naar het gebouw Oer de Toer stond voorheen de winkel van Jelle Flapper. Hier staat hij voor de deur van zijn pand, toen nog Markt D8 met op de zijgevel het opschrift “Heeren en Kinderkleeding; mode artikelen; hoeden en petten” (1935).

 

 

 

 

 

P.Flapper  manufacturen

 
 Noard 155    Pand rechts

 

 
1937

 

J.P.Flapper  manufacturen

 
Dwarsnoard 1    1920

 

 
1925

 

R.J.Flapper baby artikelen en manufacturen

 

Op it Noard wie in houtene eiber to finen

Yn dy winkel forkocht Reijer Flapper skelken, gerdinen

Swilk, berneweinen, widzen, ruften, skûlken en sa

Koartsein, hwat jo foar in lytse poppe nedich ha

Boppedat bûsdoeken foar it droechfeijen fan triennen

 
Noard 147

 

 

 

 

Y.Flapper  groenteboer later supermarkt

 
Dwarsnoard 36

 

 
1950

 
1948

 

 

G.Friso  kruidenier

 
Begine 20