Bedrijven C

CAF  veevoer1950


1945

Bovenste 2 foto's afkomstig uit album van Harmen de Jong voorheen directeur van de grasdrogerij. Foto rechts was Noard 2
naast de winkel van Maison Irene.
Nu is dit een deel van Jopie Huisman museum.

Café de Leeuw 


1913

Dwarsnoard 45

 

Café de Scheepvaart


 Café de Zwaan   A.Boersma

De opvolger van Boersma is Johannes Sonsma

Café de Zwaan J.Sonsma

Johannes Sonsma was van 1877 tot 1894 kastelein van Café de Zwaan aan het Dwarsnoord. Bijgaand een paar advertenties van destijds.

De familie Sonsma is in 1894 naar Amerika geëmigreerd.


Café de Zwaan  B.Leeuwen

Dwarsnoard 75
Het uithangbord is na de restauratie terechtgekomen bij Warkums Erfskip. Aan de éne kant staat: Café en stalling, aan de andere kant: Café de Zwaan. Het uithangbord is ook op de foto boven te zien. 


1935

Café de Zwaan   E.Kolk

E.Kolk was de opvolger van B.Leeuwen.
Café de Zwaan is verhuisd naar de Merk.
In 1950 heeft er een verbouwing plaatsgevonden.
Merk 19
Linker pand op de foto boven.
Later is E.Kolk verhuisd naar Stavoren. Hij heeft jaren de Vrouwe van Stavoren gehad. Later heeft zijn zoon Bauke de zaak overgenomen.

Café  Zeeburg  K.Veltman


In 1853 is dit voormalige douanehuis verandert in een horeca-bedrijf. Boven de notabelen en middenstand en beneden voor de arbeiders en de gewone man


1925

Keimpe Veltman wie yn bonken en murch

Jierren baes after de taep fan ‘Séburch’.

De boppeseal wie eartiids foar hearen de sociëteit

De jachtweide foar in sûpke de gelegenheit

En dêr rekke wolris in romerke skurf.


1949
.

Café   O.Veldman


ca. 1925

Obe Veldman skonk yn syn Melk- en Biersalon

Njonken molke dus in bierke mei in kraech skom.

Yn in loads oan’t spoar lâns it fjouwerkant

Hie er opslach foar syn ahnnel yn swarte brant,

Hwant de salon allinne soppe, tink, net al tor om.

Merk 10. Pand is later afgebroken. Nu is hier Mej.R.Heeres woonachtig.Conens  foto


                                      Noard 67


1950


Noard 93


Studio Noard 67

 

In 1937 is H.J.Conens begonnen op het Súd 50 met de overname van O.Abma.  In 1953 zijn zij verhuisd naar het Noord 67 in de winkel van Brandsma, wat toen een manufacturenwinkel was. Ongeveer 10 jaar later hebben zij het pand op Noord 93 betrokken.

 

Coöp Zuivelfabriek

 

 

Cuba  sigarenfabriek

 


Piet Riemersma J.Deinum Bouke Reimersma

Harmen van der Meulen Bertus Veenstra Geert Boonstra

Johan Boonstra Marten de Jong Jelte Reimersma