ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Bedrijven A
Bedrijven B
Bedrijven C
Bedrijven D
Bedrijven E
Bedrijven F
Bedrijven G
Bedrijven H
Bedrijven J
Bedrijven IJ
Bedrijven K
Bedrijven L
Bedrijven M
Bedrijven N
Bedrijven O
Bedrijven P
Bedrijven R
Bedrijven S
Bedrijven T
Bedrijven V
Bedrijven Y
Bedrijven Z
Bedrijven W

O.Wagenaar  Hoenderpark


   

S.Wagenaar Bakker


 
Noard 82
 
 
1903
 

D.U.v.d.Wal  Manufacturen


 
1876
 

O.v.d.Wal Turf 
1882
 

B.D.Walta  Logement "de stad Workum"1879 
 

D.Walta Kruidenier


 
Begine 49
 

T.Walta Kruidenier 
Begine 49
 

A.Walthuis  Groentehandel 
Súd 64  Rechter pand
 
Age Walthuis
   


Wed.T.Walthuis  Kruidenier


 
Súd 60
 


Wapen van Friesland  Hotel


   
   
Een foto van de Wimerts op ’t Noard nog voordat deze in1875 werd gedempt. Een van de panden rechts is het “Wapen van Friesland”, op de originele foto is het uithangbord met het wapen van Fryslân nog net te zien. Nu staat de woning van de apotheker op deze plaats.
 

Warenhuis  S.de Vries


 
Merk 25   1935
 
Start Siebe en Jetske in 1935
   
 
1938
 

Weerstra  Bakker


 
Begine 51  1938
 


H.v.d.Werf   Kruidenier en slijterij


 
Haye van der Werf
De naam Haye van der Werf is alom bekend in de stad Workum en wijde omgeving. Drie generaties van der Werf hebben ruim 120 jaar lang een zaak gedreven in gedestilleerd en wijnen. In de oorlogsjaren was het een hele toer om iedereen wat van de ´godendrank´ toe te bedelen, mede omdat er weinig flessen waren; maar Haye wist met een aardige sticker op de volle fles ´breng mij leeg en vlug bij Haye van der Werf terug´ ervoor te zorgen dat iedereen ijverig zijn lege flessen inleverde en zodoende weer volle mee kon krijgen. Na de oorlog werd voor de aardigheid door Haye en zijn vrouw een spreuk of zegswijze over wijn of wijndrinkers op de fles geplakt.
 
   
 
Noard 53-55
 
   
1904

Tj.v.d.Werf   Antiek en 2e hands meubelen


 
Noard 154
 
1929

W.H.v.d.Werf Sigarenhandel


 
Noard 53-55
 
   
   
1928

J.Wesselius  Veehandelaar


 
1949
 

H.J.Westendorp  Beurtdienst


 
Dwarsnoard 60
 
 
1923  Vroeger heette het Dwarsnoard :   Noord
 
   
Uit het Handelsregister 1938

D.Westerhuis  Radio, gas water en electra


 
Súd 72-74
 
1933
   
   
 
1937
 
Durk Westerhuis, boeresoan fan d’ Alddyk
Hie niget oan electro- en oare technyk.
Dêryn bigoun er in bidriuw op it Súd,
En wreide yn de opgeande tiid stadich út,
Mar letter bitearde it mei de saek dochs bryk.


Later bedrijf overgenomen door zijn zoon Jan, hier links op de foto voor de winkel.

D.Westerhuis  Sigarenmagazijn


 
1939
 

J.Westerman  Petroleum en slijter2e pand links
Johan Lambert Westerman met de hondenkar op het erf van de familie Hijlkema van de Sint Ursela-pleats (±1920). Hij verkocht peterolie en sterke drank en had een winkel op ’t Dwarsnoard (later de supermarkt van Flapper
 


M.S.Westra  Banketbakker


 
Merk 26
 
   
 
Blik bevindt zich in de collectie van Warkums Erfskip
 
1925
   

E.Westra  Kruidenier


 
Noard 117
 
 
1925
 
1925   Pakhuis op her Noard. Nu Hierknipperij Hilde
 
 
Op de bok E.Westra -E.Siemonsma-hoek brouwersdyk
 
Pand links Westra
   


Sido Westra Lunchroom


 
Noard 15   nu Jopie's húskeamer
 
 
1949
 
   
   

L.v.d.Wey  Bakker 


 
Noard 79
 
1950

B.T.Wiersma  Rijwielen en kachels 


 
1910
 
1907
   
1902

S. en Sj.Wiersma Brandstoffen

 
 
1923
 

Wed.Wijngaarden  Kruidenier 
1944       1e pand links 
 

P.Wildschut  Kruidenier


 
Pieter Wildschut en Jantje Yntema
 
Begine 20
 
1950
 
1940


P.de Wit  Petroleum


 
1940
 


J.Witteveen  Sigarenmagazijn


 
Dwarsnoard 1
 
1917
   
   
Ingeschreven handelsregister 1921 - uitgeschreven 1936
A.Wouda  Schoenhandel


 
Súd 9  
 
 
1928
 


B.Wouda  Timmerman


 
18-6-1938
 
1949
 
B.Wouda passeert het Súd
 

E.Wouda  MelkboerSúd 103       1950 
 
 
Ebeus Wouda en zoon Gerben
 
Werd gebruikt als litermaat om de losse melk in een pan te gieten.

G.Wouda  Schoenhandel


 
Súd 16
 
 
1950
 
1934J.S.Wouda  Verzekeringen


   

S.G.Wouda Melkboer en kruidenier


 
Súd 11  1928   Pand rechts
 
 
1925
 
Baukje Wouda
   ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis