ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Bedrijven A
Bedrijven B
Bedrijven C
Bedrijven D
Bedrijven E
Bedrijven F
Bedrijven G
Bedrijven H
Bedrijven J
Bedrijven IJ
Bedrijven K
Bedrijven L
Bedrijven M
Bedrijven N
Bedrijven O
Bedrijven P
Bedrijven S
Bedrijven T
Bedrijven V
Bedrijven W
Bedrijven Y
Bedrijven Z
Bedrijven R
J.Radersma  Bakker

 
1876

H.van Randen  Bakker

 
1928  Súd 72


Tj.Rauwerda  Apotheker

 
Intussen had zich in 1896 nog een apotheker in Workum gevestigd, nl. Tjipke Rauwerda. Hij was geboren in 1866 te Leeuwarden en werd in 1886 in
Groningen ingeschreven als student in de faculteit der Wis- en natuurkunde193.
Naar het zich laat aanzien was er in die tijd echter geen bestaan meer voor twee apothekers want in 1901 beëindigt Rauwerda de uitoefening van zijn
beroep in Workum. Hij verkoopt het pand in wijk D op nr. 22 (de westkant van de Merk) aan zijn collega,de bovengenoemde Jan van Haga voor ƒ 3500,-.
 
 

F.Reinstra  Horlogemaker

 
1896
 

J.Reinstra  Manufacturen

 
1929
 

S.Reinstra  Petroleum

 
1940

J.Reinstra  Taxi

 
1938
 

H.T.Rekers  Bierbottelarij

 
1900

J.J.Rekers  Kapper

 

Noard 64  Kamer van kophandel 1925-1977
 
1903
 
1950
 
   
Jan Rekers wie in kapper fan gewicht:
Likernôch 248 poun oan ’t hingster, dat ’s net licht.
Doe ’t er nei in boer yn ’t Heidenskip to skearen soe,
Bliek dat de hikkepeal him en syn fyts net hâlde koe.
Nei in forskjinning fan dy boer die er syn plicht.

J.C.Repko  Banketbakker

   
   
 
1920
 

C.Riemersma  Schilder

 
Ca. 1900 was noard 61 een gereformeerde pastorie, Noard 59 een schildersbedrijf met een winkeltje van C.Riemersma.

 
 
Ca. 1925 kocht C.Riemersma ( Oom van Jelte Reimersma ) Noard 61 en begon daar een schilderszaak.

J.Riemersma   Schilder

   
   Ca. 1940 kocht Jelte Riemersma het schildersbedrijf van zijn oom en ging wonen in pand Noard 61, eerst beneden achter , later boven en had daar het schildersbedrijf en een kleine winkel.

R.Riemersma  Sigarenmagazijn

   
In pand Noard 59  Reitse Riemersma een sigaren winkeltje
   
   

Wed.P.Riemersma Manufacturen 

 

W.Riemersma  Schoenhandel

 
Dwarsnoard 9
 
   

J.Rienstra  Brandstofhandel

 
1883

Johs.Rienstra  Timmerman


 
1875
 
   

W.Rijpma  Fotograaf

   
 
Wiebe Rypma kaem út boerelaech
Mar fortsjinne hjir syn brea as fotograef
Hy wenne op it Noard, earst yn ’e Begine
Hie ek segaren en boeken yn syn étalaezjefitrine
Oer de takomst fantasearre hy graech
 
 

E.Robijns  Meubelen

   
 
1925
 
Merk 1921
 
1950   Merk 20
 

D.J.Roedema  Koophandel

 
1940
De “Koophandel” fan Doede Roedema
Koe fjouwerentweintich ton fracht yn ha.
Koe er it net bisile, kaem de beage om,
Hwant jierappels, sân, grint, klei of dong.
Moast op ’e tiid nei de klandyzje ta.

C.Romkema  Radio, Rijwielen en Naaimachines 

 
Súd 33
 
 
   
 
1925
 
 
1954 Cornelis Romkema en Rinske dee Zwart
 

Rudolphi en Kuipers  Tabak en sigaren

   
1871


Johs.de Ruiter  Bierhandel

 
1884

H.A.Runia  Manufacturen


   
1907
   

Noard 45J.M.Runia  Galanterieën


 
1876
 


C.Ruyter, later J.Ruyter  Bakker

   
 
J.Ruyter
 
J.Ruyter en zijn vrouw
   

Op 30 december 1839 wordt het woonhuis Noard 47 als Afgescheiden kerk in gebruik genomen. Het doet dienst tot 1887, als de nieuw gebouwde kerk op Noard 75 klaar is. De pas opgerichte groep van Dolerenden ( een nieuwe afsplitsing van de Hervormden) heeft belangstelling voor het oude gebouw. Maar een lid van de gemeente bouwt het om tot bakkerij, ( Bakkers: Jongsma, Van der Horst, C.Ruyter en J.Ruyter. de laatste bakker plaatst omstreeks 1947 een nieuwe voorgevel.
   
J.Ruyter


ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis