ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Geref.school
Katholieke school
Kleuterschool
Landbouwschool
(M)ULO
Openbare school
School met de bijbel
Pompen
Urinoirs
Scholen
Fabrieken
Dansclub H.de Vries
Link naar Fotoalbums
Verenigingen

Vriendenploeg    ?, ?, Uiltje v.d.Meer, Siepie de Vries, Altena,  Bennie Faber, Bennie Voets, Pier Douma, Paul de Vries  ?  Achter:  Smid, Jan Westerhuis, Pier Venema en Piet Flapper

Buren van de Merk
Vooraan Sijbesma, Veldman, ?, ? , Flapper, Bouke Kemker, Hinke Kemker, en Eize Speerstra.
Daarachter staand ?,?, Flapper, v.Brug, ?, Mw.Veldman, ? Mw.Koopen, ?, ?, Mw.Flapper Mw.Speerstra, Mw.v.d.Meer, ?


 
De Gereformeerde vrouwenvereniging:
Achterste rij: Jeltje Draaijer, chauffeur, Fekkes, Y. de Jong, Janke Ottema, Russchen, Van der Goor, Attema, Keuining, Bokma, Burghgraef.
2e rij: Dutje Dijkstra, Beth Dijkstra, Bokma, Zoethout, Bruggenkamp, Griet de Witte, Burghgraef, Laanstra, De Jager, onbekend.
3e rij: Pruiksma, Van Rijs, Feenstra, Dijkstra, Haijtema, De Zwart, Burghgraef, Wouda, Broersma.
Vooraan: Afke Attema, Iet van der Meer, Harkema, De Boer.

Geref. kerk op stap

 


  


 

Uitstapje geref.Kerk
Voor zittend Mw.Nauta, Mw.de Groot, de Groot, dan staand Deinum, Mw.v.d.Heide, ?,?,
Daarachter ?, Mw.Vlieger, ?, ?, ?, Mw.Deinum, ? Mw.Doornbos, Mw.Friso, Doornbos, Dijkstra, Mw.v.d.Akker, ?, v.d.Akker, ?
Van rechts naar links Jongsma, ? ten Dam, ?, ?, ?.
Achterste rij Lubberts, Trijn de Boer, ?,  ? Mw.Lubberts, ?, Piet Nauta, ?, G.Friso, v.d.Heide, Wiebe de Boer.
 

  


 


 

Uitstapje “imkersvereninging Workum”
Julius Kuipers, Kelderhuis, Jelle de Boer, Hendrik van Dijk, B.R.de Jong,
Jan Rinia buschauffeur, Henk Voets, onbekend, Feenstra, Germ Wouda, Mathijs Terpstra,
Mw.Kelderhuis, Jennie de Boer-Pelleboer, Sietske van Dijk, Mw. De Vries, Mw.Voets, Mw.Kuipers, Maaike Venema, Mw Jaarsma, onbekend, Mw.Feenstra, Beike Wouda-Kok, Tjenkje Terpstra, Mw de Jong,
Henk de Vries, Jaarsma, onbekend, Tjitske Wouda, Sjoukje Haagsma, onbekend.

 


 


Katholieke zangvereniging


 

Dienstbodecursus in het weeshuis 1939 Achter vlnr Ymkje de Groot Fetje van der Heide Tappie Elzinga juffrouw Franzen Anne de Boer Sjoukje Elzinga onbekend Hinke de Vries (later getrouwd met Tolsma) onbekend. Rechts 2e rij van  voren Griet Sterk (later getrouwd met Jelte Riemersma)

 


 
 ?, ? , Hoekstra, ?, Albert Boersma, ?, ?, ?, Jarich Dijkstra


 
Zangkoor o.l.v. Ds. Van der Laan.

Laatse dame op de middelste rij is Tsjikke van den Akker (helemaal rechts)

Middelste rij, derde van links: Lolkje Dijkstra en de derde van rechts is Jikke Riemersma.
Op één na laatste dame op de achterste rij is Beth Dijkstra.
Op de voorste rij helemaal rechts: Doutje Lanting.

  
Gereformeerde vrouwenvereniging in ca. 1970.

Achterste rij: Trijntje Mund, Jetske Lubberts, Trienke Vrij, mver. Broersma, Griet Riemersma, mevr. Elzinga, Durkje Dijkstra, Beth Dijkstra.

Voorste rij: Pietje van den Akker, Berendtje Vlieger, Riet Bokma, Maaike Riemersma, Jap Wagenaar.

 


 


 

Zangkoor op 7 juli 1926.
Tweede rij van boven, tweede van links: Jantje Dijkstra, daarnaast Hiltje Broersma, tweede van rechts is Beth Dijkstra.

 


 


Zangkoor in 1923.
Achterste rij, helemaal rechts: Saakje Muizelaar.
rij mannen: tweede van links is Hendrik Wagenaar, daarnaast Douwe Dijkstra, derde van rechts is Wieger Dijkstra.

Daarvoor, tweede van links is Beth Dijkstra, vierde van links Japke Dijkstra, helemaal rechts Hiltje Broersma.

 


 

 


 

 


 

 ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis