ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Geref.school
Kleuterschool
Landbouwschool
(M)ULO
Openbare school
School met de bijbel
Pompen
Urinoirs
Scholen
Fabrieken
Dansclub H.de Vries
Verenigingen
Link naar Fotoalbums
Katholieke school

 
Foto: schoolreisje 1958.
Achterste rij van links naar rechts: Ele Eiling, Kobus Boersma.
Tweede rij van links naar rechts: Hans Ketelaars, Teake Siemensma, Jan Walta, ?? , Ypie Boersma, Teake Bouma, meester Limonard, ?? , Klaas Jellesma, Douwe Beuker, Gerard Graafsma, Leen van Poelie, Herman Albada Jelgersma, Tonnie Beuker, Berthus Jellesma†.
Voorste rij van links naar rechts: Hessie Bouwer, Gerard Heinz, Alard de Jong, Wim Visser, een v.d. tweeling van Benie Eiling, Reinke Yntema, ?? , een v.d. tweeling van Benie Eiling, Jantje Beuker(?), Jappie Feenstra, Evert Yntema, Arnold Jansen,zoon van meester Jansen, Hille de Jong(?), Piet Bootsma(?).
 
Op school zaten de 5e , 6e en 7e klas bij elkaar. Ik weet niet precies wie in welke klas zat. Ik weet ook niet of alle klassen, of alleen de 6e klas, op deze foto staan. Bovendien weet ik niet of iedereen wel mee ging op schoolreisje. Ik mis in ieder geval de zoon van Brandus Jager, Jacob Bouhuis, Bernardus Feenstra, Karel Veltman (van de kapper), Yde bouwma (Yde filmster), Jos van Zanten en Frans Boersma (broer van Ypie).
 Foto “RK Bewaarschool” 1949/1950?
Dat zijn o.a. jongens uit die tijd (1950?) Hessie Bouwer, Taeke Siemensma, Jos van Santen, Ypie Boersma,Douwe en Tonnie Beuker, Theo Bouwhuis, Eef Yntema, Jan Walta, Taeke Bouwma, Klaas Jellesma en Hans Ketelaar

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis