ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Bedrijven A
Bedrijven B
Bedrijven D
Bedrijven E
Bedrijven F
Bedrijven G
Bedrijven H
Bedrijven J
Bedrijven IJ
Bedrijven K
Bedrijven L
Bedrijven M
Bedrijven N
Bedrijven O
Bedrijven P
Bedrijven R
Bedrijven S
Bedrijven T
Bedrijven V
Bedrijven W
Bedrijven Y
Bedrijven Z
Bedrijven C

CAF  veevoer 

1950

1945
Bovenste 2 foto's afkomstig uit album van Harmen de Jong voorheen directeur van de grasdrogerij. Foto rechts was Noard 2
naast de winkel van Maison Irene.
Nu is dit een deel van Jopie Huisman museum.

Café de Leeuw 1913
Dwarsnoard 45  

Café de Scheepvaart 
 


Café de Zwaan   A.Boersma


De opvolger van Boersma is Johannes Sonsma

Café de Zwaan J.Sonsma


Johannes Sonsma was van 1877 tot 1894 kastelein van Café de Zwaan aan het Dwarsnoord. Bijgaand een paar advertenties van destijds.
De familie Sonsma is in 1894 naar Amerika geëmigreerd.


Café de Zwaan  B.Leeuwen


Dwarsnoard 75
Het uithangbord is na de restauratie terechtgekomen bij Warkums Erfskip. Aan de éne kant staat: Café en stalling, aan de andere kant: Café de Zwaan. Het uithangbord is ook op de foto boven te zien. 

1935

Café de Zwaan   E.Kolk


E.Kolk was de opvolger van B.Leeuwen.
Café de Zwaan is verhuisd naar de Merk.
In 1950 heeft er een verbouwing plaatsgevonden.
Merk 19
Linker pand op de foto boven.
Later is E.Kolk verhuisd naar Stavoren. Hij heeft jaren de Vrouwe van Stavoren gehad. Later heeft zijn zoon Bauke de zaak overgenomen.

Café  Zeeburg  K.VeltmanIn 1853 is dit voormalige douanehuis verandert in een horeca-bedrijf. Boven de notabelen en middenstand en beneden voor de arbeiders en de gewone man

1925
Keimpe Veltman wie yn bonken en murch
Jierren baes after de taep fan ‘Séburch’.
De boppeseal wie eartiids foar hearen de sociëteit
De jachtweide foar in sûpke de gelegenheit
En dêr rekke wolris in romerke skurf.

1949
.

Café   O.Veldmanca. 1925
Obe Veldman skonk yn syn Melk- en Biersalon
Njonken molke dus in bierke mei in kraech skom.
Yn in loads oan’t spoar lâns it fjouwerkant
Hie er opslach foar syn ahnnel yn swarte brant,
Hwant de salon allinne soppe, tink, net al tor om.

Merk 10. Pand is later afgebroken. Nu is hier Mej.R.Heeres woonachtig.


Conens  foto                                      Noard 67

1950

Noard 93

Studio Noard 67
 
In 1937 is H.J.Conens begonnen op het Súd 50 met de overname van O.Abma.  In 1953 zijn zij verhuisd naar het Noord 67 in de winkel van Brandsma, wat toen een manufacturenwinkel was. Ongeveer 10 jaar later hebben zij het pand op Noord 93 betrokken.
 

Coöp Zuivelfabriek


   

Cuba  sigarenfabriek


 
Piet Riemersma J.Deinum Bouke Reimersma
Harmen van der Meulen Bertus Veenstra Geert Boonstra
Johan Boonstra Marten de Jong Jelte Reimersma


   

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis