ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Bedrijven A
Bedrijven C
Bedrijven D
Bedrijven E
Bedrijven F
Bedrijven G
Bedrijven H
Bedrijven J
Bedrijven IJ
Bedrijven K
Bedrijven L
Bedrijven M
Bedrijven N
Bedrijven O
Bedrijven P
Bedrijven R
Bedrijven S
Bedrijven T
Bedrijven V
Bedrijven W
Bedrijven Y
Bedrijven Z
Bedrijven B

W.Bakker Szn.   fabriek
IJeme de Boer garage
E.J.Bos manufacturen
J.Bandstra           schoenen
J.B.de Boer       bakker
O.H.Bosch Koek en confit.
Boukje Bekema kruidenier
J.B.de Boer       aardewerk
D.Bouma manufacturen
Wed.A.Bekema hotel zeesluis
Johs.de Boer    beurtdienst
R.Bouma bakker
J.Bekema         rijwielen
R.F.de Boer      aardewerk
Tj.Bouwman textiel
A.Bergsma    limonadefabriek
S.R.de Boer      bazaar
H.Brandenburgh drukkerij
RK Bibliotheek
S.de Boer    naaimachines
S.Brandenburgh drukkerij
C.Bijlsma          kruidenier
S.de Boer    muziekleraar
L.S..Brandenburgh drukkerij
J.Bijlsma          vishandel
Sj.de Boer   melkhandel
A.Brandsma manufacturen
Joh.Bijvoets    koperslager
Boerenleenbank
Th.Brinksma beschuitfabr.
A.Bijvoets       galanterieŃ‘n
C.Boersma beton
R.Broksma manufacturen
S.M.Blom       slager
 
Brolsma scheersalon
Boaz Bank
Sjoeke Boersma klompen
M.F.Brouwer slager
D.J.de Boer    banketbakker
L.H.Bogstra apotheker
O. de Bruin manufacturen
B.de Boer       bakker
G.Bonnema hotel Ketelaar
 
F.M.de Boer manufacturen
H.Bonnema hotel de wijnberg
 
Germen de Boer melkhandel
P.Bonnema hotel de wijnberg
 
I.G.de Boer   Sigaren-boekh
D.Boorsma kleermaker
 
 
 
 


W. Bakker Sz . Mast , Blok en Pompmaker en boerengereedschap1903
Het interieur van de fabriek van de Firma Willem Bakker in de Begine . Van links naar rechts Tjamke de Harder , Jan van der Heide , Douwe en Ysbrand Kramer , Sibbele Bakker en Twee onbekenden (± +1920 ).

J. Bandstra Schoenen
Boukje Bekema Kruidenier Dwarsnoard 49


Wed.A.Bekema hotel Zeesluis


1900

J. Beekema Rijwielen Sylspaed 10


Verbouwing in 1950
Had eerst een winkel aan het Sylspaed 10.
Later aan het Súd 18. Nu makelaar de Jong.
 
Op it Syslpaed wenne in fytsmakker
Dy ’t nachts wurke, lyk as de bakker
Oan syn greate hannen wie to sjen
Hy, Jan Bekema, wie mecanicien
En perfoarst gjin bihangplakker
 H.A. Bergsma limonadefabriek rookartikelen

 

 

Bibliotheek RK


Uit de Friso van 1945

C. Bijlsma Kruidenier

 
 

Vishandel J. Bijlsma


1961

 
  
 

Johs.Bijvoets koperslager

 

A. Bijvoets galanterieën

 

S. Blom  Slager


1890

1918
 
1928

Boaz Bank

 


 


 

D.J.de Boer banketbakker Merk


 
 
 
Advertentie Uit de Friso van 1879

B.de Boer bakker

 
 
 
 
 
 

F.M.de Boer manufacturen

 

Dependance van de Boer meubelen  aan 't Noard 87
 


 

G.de Boer melkhandel


I.G.de Boer Sigaren en Boekhandel

 
Ids woonde het Noard 125. Op de foto met pijl aangegeven.
Na Ids de Boer kwam Ketelaar hierin een " beeldjeswinkel " .
Zoals op de vergunning aangeeft heeft er een verbouwing plaatsgevonden in 1936.
Thans is er de winkel van Kunst.

 

IJeme de Boer garage


Noard 67

1950

J.B.de Boer bakker

Op dit moment niet duidelijk waar wanneer

 
J.B.de Boer PorceleinAdvertentie 1875. Adres onbekend

 

Johs. de Boer   beurtdienst
1945
 

R.F.de Boer Aardewerk
 

Noard 101

1923

1923 rekening

Rintje Freerks de Boer

1937
S.de Boer pianoleraarSchoolstraat 12

Sj.de Boer melkhandel

 
 

Coop Boerenleenbank
 
 

Noard 3

1940
 


C. Boersma beton


 
 


A. Boersma Logement De Zwaan

 Op de hoek rechts logement de Zwaan .

Nota 1871
 
 

 L.H. Bogstra  Apotheker

 

P.Bonnema Hotel de Wijnberg


1907

1912
Pieter Bonnema is geboren op 3 januari 1871 te Makkum. Getrouwd in Workum op 8 mei 1912 met Martha Wilkens, eerder weduwnaar van Aaltje de Boer.
Pieter Bonnema is overleden op 18 mei 1937. Zij zoon Hendrik oud 23 jaar doet aangifte van het overlijden. Hij zet later het hotel voort.
 

H.Bonnema Hotel de Wijnberg

H.Bonnema geboren 25 maart 1914 en heeft na de dood van zijn vader het hotel voortgezet. In 1947 pachtte hij samen met zijn broer het Oranjehotel  in Leeuwarden. Hij is overleden op 7 maart 2005 te Bergen NH. Was ook betrokken bij het verzet tijdens de oorlog 1940-1945.  

G.Bonnema  auto verhuur

 

H.Boorsma  Kleermakerij

   

Bos  mode


1947

1948
 

O.H.Bosch  Koek , banket en confituren

 
1883

D.Bouma  manufacturen


1875
 

R.Bouma  bakker


Dwarsnoard 21  voorheen E 030

1903
 
Dwarsnoard 21. Later IJ.v.d.Werf
IJpe van der Werf, een vanouds boerenzoon, was afkomstig van Wijckel.

Moarnsier stookte bakker Bouma de oun rea
Om to bakken bôole, keallepoat, koekjes, brea
Sutele hy neitiid mei de koer, lykas Sinkel
Bitsjinne syn oare helte de klanten yn ’e winkel
Noch krije bakkers drege dagen op ’e leaTj.Bouwman

   
Tsjipke Bouwman, winkelman op it Súd
Gie – kûtlearen om – op ’e fyts om negoasje út:
Jaegerûnderbroeken (mei leechhingjend krús)
Ruften, skûlken en sa, brocht er jou letter thús
Kaem er moandeis, lei er de preek ek noch út

A.Bouwsma  schilder

Begine 57.
Ingeschreven Kamer v Koophandel
28-03-1927     *          20-07-1965
Rekening is gericht aan de NH Gemeente in juli 1947 voor schilderwerk aan de pastorie Zuid.
 

Hessel Brandenburgh jr.  boekhandel en drukkerij


1877

1883

rekening 1871

Merk 24 waar nu schoenhandel Wouda is gevestigd. 2e pand links. In 1872 is de Friso voor de eerste keer gedrukt op een snelpers. 

1867 - 1902

L.S.Brandenburgh  boekdrukker


ca. 1905

1915

1917

1935
De drukkerij was gevestigd aan het Noard 11. Dit is het rechterpand van E.de Jong electra. De drukkerij is in 1957 opgeheven.
De Banier en de Workumer werden hier gedrukt.
 

Simon Brandenburgh  boekdrukkerij 


Noard 11

1883

1903

Vermoedelijk is dit de vader van L.S.Brandenburgh.
De andere drukkerij zat op de markt.

A.Brandsma  manufacturen

Noard 67 linker pand, later foto conens en poiesz supermarkt.

Beschuitbakkerij  Th.Brinksma

Begine 9  pand naast postkantoor. ca.1900

Broksma  Mode

 

Brolsma   scheersalon

Noard 73, later Harkema manufacturen.
Weer later Haitsma kruidenier.
Pand is later afgebroken.
1928

M.F.Brouwer  slager


1907
Noard 22 – nu tapijthal de Boer.
Na Brouwer slager Gras, L.D.de Jong kruidenier.

O.de Bruin  manufacturen


1898
 

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis