ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Geref.school
Katholieke school
Kleuterschool
Landbouwschool
(M)ULO
School met de bijbel
Pompen
Urinoirs
Scholen
Fabrieken
Dansclub H.de Vries
Verenigingen
Link naar Fotoalbums
Openbare school

 Circa 1960
 achterste rij van links naar rechts: Henk Venema, meester Jan Otter, Jan Visser, Gerard Slootjes, Willem  Beetstra,Meester Breukelaar.

middelste rij: Tineke de Boer, Doede van der Veen, Corrie Wiersma, Gerrit Jan de Lange, Hieke Pelle,Leendert vanTuinen, Sietsche Weremeus Buning, Juffrouw Muller.

voorste rij: Klaas Dijkstra, Jetze Monnier,Anneke de Boer, Joost Yntema, Gerard van der Bijl, Liskje Elgersma, Jeanne Kolk, Piet Adema.

(Met dank aan Joost Ynrema)

 

 
De Openbare School (plm 1963). Links vooraan: Ale Adema, Sijke Mulder, Fokelien Robijns, Tjeerd Abring-Hingst.
2e rij, staande: Piet Visser, Juf Muller, dan zittend onbekend en achter de bloemen Rudie Abma, Frits Koehoorn en Yge (of Ige) Yntema
Naast Juf: Theunis Pelle, Ate van der Veen, onbekend, Nynke Faber en zittend Bouke Cnossen.
De twee onbekenden zijn waarschijnlijk Klaas Weremeus Buning en Willem Venema.
Op de foto is te zien dan we lezen leerden in het fries. Op de grote leesplank staan de woorden Hoep en Doek. Het 'gordijn' voor het raam van de deur is een handdoek afkomstig uit Enschedé waar de school haar jaarlijkse schoolreis doorbracht ( de hoogste klassen) Op de foto staan de 1ste en 2e klas die samen in één lokaal zaten

 

Schoolreisje van de Openbare School (plm 1934). Drie dagen naar Ede met de bus van Bouma uit Makkum.

Achterste rij: Meester Oosten, Michiel Cnossen, Wieger Yntema, Frits Robijns, Romke Kluiwstra, Marten Nijenhuis, Hessel de Jong, onbekend, juffrouw Nijenhuis

Tweede rij: Frederik Robijns, Jildert Zuidema, Jappie Kouwenhoven, Jokke van Dessel, Pieter Cnossen.

Derde rij: Sikke Hiemstra, Auke van der Baan, Marten en Schelte de Jong, Klaas Groenhof, Henk de Boer, Hendrik Robijns, onbekend.

voorste rij: Tine de Boer, Antje Cnossen, Maaike de Jong, Janny Seekles, Lize de Jong, Boukje van Tuinen


 

 
 
Johannes Krol voor de klas. Van 1929 tot en met 1937 was hij onderwijzer aan de Openbare Lagere School.


ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis