ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Geref.school
Katholieke school
Kleuterschool
Landbouwschool
(M)ULO
Openbare school
Pompen
Urinoirs
Scholen
Fabrieken
Dansclub H.de Vries
Verenigingen
Link naar Fotoalbums
School met de bijbel

      Deze foto van de "School met den Bijbel" op 't Noard is in 1919 genomen achter de school in de zogenaamde "bleek". Op de foto van boven af v.l.n.r. Achterste rij: Lolkje de Zwart, Janke de Jager, Reinskje Haijtema, Durk H. Kooistra, Marten de Vlas en Jacob de Jong. Tweede rij: Dirkje Visser, Elzinga, Oene de Jong, W. de Jong, Afke Wiersma, Hinke de Vries, Elske Haijtema. Derde rij: Lena Visser, Teatske de Vries, Dieuwke de Jager, Baukje Wiersma, meester Koornstra, Hendrik de Vries, Teake de Jong, Elzinga, Sake Holkema. Vierde rij: Haite de Zwart, Houkje Visser, Aaltje de Zwart, Eeuwe Lootsma, Siebe Haijtema, Jo de Vries Wz., Elzinga, Anne Speerstra, Theo de Zwart. Voorste rij: Durk Smid, Jurjen de Jager, Jan Speerstra, Eise Speerstra en Sietse IJbema


Jongen 2e rij in het midden is Lieuwke de Jong, later kruidenier.
Meester Nico Faber voor de 6de klas van de Hervormde School (1946).
 


School met den Bijbel 1934_35 4e klas Meester Bertus Wielinga 

1923


 

 
1920

 
Zeer waarschijnlijk in het jubileum-jaar 1933-1934 (75 jaar School met de Bijbel). Willem Dijkstra (8 jaar) staat op deze foto tweede rij van boven, vierde van rechts. Frank zijn broer (6 jaar, overleden 17 mei 1936 bijna negen jaar oud) zit helemaal vooraan in het midden.


 


ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis