ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Geref.school
Katholieke school
Landbouwschool
(M)ULO
Openbare school
School met de bijbel
Pompen
Urinoirs
Scholen
Fabrieken
Dansclub H.de Vries
Verenigingen
Link naar Fotoalbums
Kleuterschool

 


1948

1952

1951

 
Jaren 1930

 
1923

 

  

Bewaarschool ca.1935 Linker rij van voor naar achter Sjoukje Hagen, Taede Walthuis, Tjibbe v.d. Alkker, Age Kemker juf Riemersma 2e rij Akke Sipkema, ???, Popke Bleeker, Jappie Wiersma, Jopie Wagenaar, Anneke Mein, Elske Romkema, Maggie Romkema, Hennie Haagsma, Jetse Groen, Feikje Keuning, Wietze van Brug, juf T.v.d. Lageweg 3e rij Johannes Sipkema, Wiebe Bakker

 


 
 

 


 

 

 ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis